ไข่ไก่สดอนามัย

เมืองทองฟาร์ม เป็นฟาร์มไก่ไข่มาตรฐานระดับโลก เลี้ยงไก่ด้วยระบบที่ทันสมัย ที่ฟาร์มแห่งนี้ เราควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ไข่ การฟัก การเลี้ยง ตลอดจนการเก็บไข่ด้วยระบบสายพานลำเลียงจากโรงเรือนเลี้ยง เข้ามาสู่โรงงานคัดแยกขนาดและคุณภาพไข่ไก่ ด้วยเครื่องคัดไข่ที่ทันสมัย ทำให้ไข่ไก่ที่ผ่านขบวนการผลิตมีลักษณะที่ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ทั้งในด้านมาตรฐานน้ำหนัก เบอร์ไข่ เกณฑ์ความสดและเกณฑ์ทางด้านชีวอนามัย ความสะอาดด้านกายภาพ รวมถึงสีไข่แดง ไข่ขาวและเปลือกไข่ ผ่านการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบทุกขั้นตอนได้ผลผลิตไข่ไก่สดที่สะอาด ปลอดภัย และเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าไข่ไก่สดจากฟาร์มของเราได้มาตรฐาน มีความสดใหม่อยู่เสมอ