ติดต่อสอบถาม

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ

1126/1 วานิชเพลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2263-5656

0-2263-5699

info@laemthong.com

ติดต่อฝ่ายขาย

แป้งสาลี

นมพร้อมดื่ม

ไก่สดและไก่ปรุงสุก

ไส้กรอกไก่

ไข่ไก่สดอนามัย

ปศุสัตว์และอาหารสัตว์

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ติดต่อ

ชื่อ-สกุล*
โทรศัพท์*
อีเมล*
ข้อความ*
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ถูกต้อง